Home » Władze

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PŁOMIEŃ”
przy ZSS nr 4 w Limanowej.

ul. Reymonta 3
34 – 600 Limanowa
tel. 18 3376 037

STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIATU
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 26.05.2004
pod numerem 0000207978

 • ZARZĄD KLUBU

Prezes Klubu: Albert Golonka

Wiceprezes Klubu: Agata Kęska

Sekretarz Klubu: Zdzisław Sułkowski

Skarbnik Klubu: Zofia Faron

Członek Zarządu: Dorota Atłas

 

 • KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji: Jolanta Michalczyk

Sekretarz Komisji: Marian Wysocki

Członek Komisji: Mariusz Twaróg

 

 • KADRA SZKOLENIOWA

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

Trener i zawodnik: Albert Golonka

Trenerzy: Zdzisław Sułkowski, Wojciech Kosmal

 

JAK DZIAŁAMY ?

 

 1. REKREACJA
 2. SPORT SZKOLNY
 3. SPORT WYCZYNOWY
 4. ORGANIZACJA ZAWODÓW
 5. POMOC – DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
 6. WSPÓŁDZIAŁAMY
 • REKREACJI

W długoletniej działalności klub organizował i współorganizował szereg imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży a także starszych naszym środowisku szkolnym, dzielnicy i mieście.

Organizujemy zajęć sportowo – rekreacyjnych dla chętnych dzieci i młodzież z naszej szkoły i miasta jako formę zdrowego spędzania wolnego czasu. Zajęcia te od początku istnienia UKS prowadzimy w różnych formach poprzez organizację i współorganizację.

 • SPORT SZKOLNY

Prowadzimy szkolenie w zakresie przygotowania uczniów do uczestnictwa w zawodach szkolnych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w grach zespołowych, biegach przełajowych, LA, szczególnie w tenisie stołowym.

Współdziałamy z ZSS nr 4 i II LO w systematycznym uczestnictwie młodzieży w zawodach szkolnych zgodnym z kalendarzem MOS PL.

Ukierunkowujemy najbardziej uzdolnionych do udziału w sekcji wyczynowej naszego klubu oraz LKS Płomień w zakresie piłki nożnej.

 • SPORT WYCZYNOWY

Prowadzimy sekcje wyczynową – tenis stołowy i piłki siatkowej kobiet dla zawodników od najmłodszych kategorii wiekowych do seniora

Tenis stołowy – Licencja sportowa PZTS

– II ligi mężczyźni PZTS /woj. małopolskie i podkarpackie/ od 2006
– III ligi kobiet i mężczyzn KOZTS /woj. małopolskie/ od 2002
– IV i V liga mężczyźni NZTS /rejon. Sądecko-limanowsko-gorlicki/ od 2002

Uczestniczymy w wojewódzkich, ogólnopolskich w indywidualnych turniejach; Mistrzostwach Województwa i Polski a także turniejach międzynarodowych.

 

 • ORGANIZACJA ZAWODÓW

Zainicjowaliśmy w naszym mieście organizację turniejów tenisa stołowego o zasięgu wojewódzkim ogólnopolskim i międzynarodowym oraz zawody ligowe tenisa stołowego i piłki siatkowej kobiet.

Organizujemy – miejskie, powiatowe i rejonowe turnieje tenisa stołowego w dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Współorganizujemy zawody ogólnopolskie i międzynarodowe z władzami samorządu miasta i powiatu oraz związkami sportowymi.

Szkolimy sędziów młodzieżowych, przygotowujemy i uczymy młodzież prawidłowej organizacji imprez sportowych.

 • POMOC – DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Od początku zainicjowania akcji pomocy dla nasze uczennicy i członkini klubu Julii ORZEŁ jesteśmy zaangażowani w gromadzenie środków na zrealizowanie w przyszłości marzeń tej dziewczynki.

W miarę swoich możliwości i po uzgodnieniu ze sponsorami wspomagamy najbardziej utalentowanych zawodników w celu ich rozwijania talentu sportowego.

Wspomagamy szkołę w zakresie sprzętu oraz poszerzania bazy sportowej a także tworzeniem warunków zachęcających młodzież z innych rejonów do kształcenia się w naszej szkole.

 • WSPÓŁDZIAŁAMY

z dyrekcjami, nauczycielami i rodzicami ZSS nr 4, II LO oraz szkołami, z których młodzież trenuje w naszym klubie,
ze sponsorami naszego klubu
ze sportową poradnią lekarską,
z władzami samorządu miejskiego, gminnego i władzami starostwa,
z MOS Powiatu Limanowskiego,
z LKS „Płomień” Limanowa,
z Krakowskim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego,
z Sądeckim Związkiem Tenisa Stołowego,
z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego,